تصویر موجود نمیباشد
    

قفل درب دیجیتال لمسی Milre (ساخت کره جنوبی)

دسته بندی محصولات

  قفل دیجیتال لمسی  MI 6800 (محصول 2016)


 دارای سنسور اثر انگشت،رمز،کارت هوشمند و کلید مکانیکی
 سیستم پیشرفته کدینگ تصادفی و ضدهک
 دارای حالت نرمال و سرپرست
 قابلیت تعریف رمز میهمان

 امکان تعریف ۵۰ کارت هوشمندو۸ رمز متفاوت
 امکان نصب بر روی درب های راست و چپ بازشو
 قابل نصب بر روی انواع درب های آپارتمانی و ضدسرقت
 آژیر خطر در صورت دستکاری قفل

 سیستم اخطار تعویض باتری
 امکان راه اندازی قفل از بیرون در زمان اتمام باتری
 حالت اتوماتیک یا دستی
 امکان دوقفله کردن درب( شب بند)
نشانگر وضعیت


 قفل دیجیتال مدل  MI 6100 Y (محصول 2016)

 
 قابلیت شناسایی ۲۰ عدد کارت از نوع های RFID و Key Tag
 دسترسی به قفل توسط کارت
 دسترسی به قفل به وسیله ۸ رمز مختلف  ۴ تا ۱۲ عددی


دارای سیستم تعریف رمز سرپرست 

 دارای کلید مکانیکی و استفاده از آن در مواقع ضروری و گم شدن کارت و  فراموشی رمز و یا اتمام شارژ باطری
 قابل نصب بر روی انواع دربهای آپارتمانی
 
 امکان غیر قابل استفاده نمودن کلیدهای دیجیتالی مفقود شده
 سیستم ضد هک – آژیر خطر در صورت ورود اشتباه رمز و
یا دستکاری قفل

 سیستم ضد شوک – شناسایی ولتاژ مناسب و اخطار در صورت عدم تطابق
 
 اخطار برای تعویض باتری – امکان کار با دستگاه از بیرون در زمان اتمام باتری
 قابلیت قفل اتوماتیک – قابلیت قفل مجدد بطور اتوماتیک – امکان دو قفله  کردن(شب بند)
 قابلیت انتخاب حالت اتوماتیک و یا دستی – قابلیت صامت شدن تنها با لمس یک  دکمه
 تهیه شده از مواد محکم و ضد ضربه – قابلیت نصب بر روی انواع دربهای راست و  چپ بازشو

قفل دیجیتال مدل  MI 6000 YS

 
 قابلیت شناسایی ۲۰ عدد کارت از نوع های RFID و Key Tag
 دسترسی به قفل توسط کارت
 دسترسی به قفل به وسیله ۸ رمز مختلف  ۴ تا ۱۲ عددی

 دارای کلید مکانیکی و استفاده از آن در مواقع ضروری و گم شدن کارت و  فراموشی رمز و یا اتمام شارژ باطری
 قابل نصب بر روی انواع دربهای آپارتمانی
 
 امکان غیر قابل استفاده نمودن کلیدهای دیجیتالی مفقود شده
 سیستم ضد هک – آژیر خطر در صورت ورود اشتباه رمز و یا دستکاری قفل
 سیستم ضد شوک – شناسایی ولتاژ مناسب و اخطار در صورت عدم تطابق
 
 اخطار برای تعویض باتری – امکان کار با دستگاه از بیرون در زمان اتمام باتری
 قابلیت قفل اتوماتیک – قابلیت قفل مجدد بطور اتوماتیک – امکان دو قفله  کردن(شب بند)
 قابلیت انتخاب حالت اتوماتیک و یا دستی – قابلیت صامت شدن تنها با لمس یک  دکمه
 تهیه شده از مواد محکم و ضد ضربه – قابلیت نصب بر روی انواع دربهای راست و  چپ بازشو


 

 قفل دیجیتال مدل   MI  5200 S 

دارای رمز و کارت هوشمند
دارای حالت نرمال و سرپرست
قابلیت تعریف رمز میهمان

امکان تعریف ۵۰ کارت هوشمند و ۱۰ رمز متفاوت
سیستم پیشرفته کدینگ تصادفی و ضدهک
امکان نصب بر روی دربهای راست و چپ باز شو

قابل نصب بر روی انواع دربهای آپارتمانی و ضدسرقت
آژیر خطر در صورت دستکاری قفل
سیستم اخطار تعویض باتری

امکان راه اندازی قفل از بیرون در زمان اتمام باتری
صفحه کلید لمسی با کیفیت
حالت اتوماتیک و یا دستی

امکان دو قفله کردن درب(شب بند)
نشانگر وضعیت


 قفل دیجیتال مدل   MI 5000 S


مجهز به دستگیره و زبانه قفل مکانیکی
دارای دستگیره فرار
جا بجا شدن اعداد بر روی صفحه لمسی (جهت بالا بردن ایمنی)
دو روش برای باز کردن قفل (کد رمز یا کلید دیجیتالی)

کلید دیجیتالی قابل حمل با قابلیت چشمک زدن
قابل نصب بر روی انواع دربهای آپارتمانی
امکان غیر قابل استفاده نمودن کلیدهای دیجیتالی مفقود شده
سیستم ضد هک

آژیر خطر در صورت ورود اشتباه رمز و یا دستکاری قفل
امکان ثبت ۲۰ عدد کلید دیجیتالی
امکان ثبت ۸ کد رمز مختلف از ۴ تا ۱۲ رقم
اخطار برای تعویض باتری

امکان کار با دستگاه از بیرون در زمان اتمام باتری( باتری ۹ ولت)
قابلیت قفل اتوماتیک
قابلیت قفل مجدد بطور اتوماتیک
امکان دو قفله کردن(شب بند)

قابلیت انتخاب حالت اتوماتیک و یا دستی
قابلیت صامت شدن تنها با لمس یک دکمه
تهیه شده از مواد محکم و ضد ضربه
قابلیت نصب بر روی انواع دربهای راست و چپ بازشو  قفل دیجیتال مدلهای MI 480 S و MI 250 S 
      مخصوص دربهای شیشه ای( سکوریت) 

دارای رمز و کارت هوشمند
دارای حالت نرمال و سرپرست
قابلیت تعریف رمز میهمان
امکان تعریف ۵۰ کارت هوشمند و ۱۰ رمز متفاوت

سیستم پیشرفته کدینگ تصادفی و ضدهک
امکان نصب بر روی دربهای راست و چپ باز شو
قابل نصب بر روی انواع دربهای آپارتمانی و ضدسرقت
آژیر  خطر در صورت دستکاری قفل

سیستم اخطار تعویض باتری
امکان راه اندازی قفل از بیرون در زمان اتمام باتری
صفحه کلید لمسی با کیفیت
حالت اتوماتیک و یا دستی

 

 قفل دیجیتال مدل   MI  430

جابجا شدن اعداد بر روی صفحه لمسی (جهت بالا بردن ایمنی)
کلید دیجیتالی قابل حمل با قابلیت چشمک زدن
قابل نصب بر روی انواع دربهای آپارتمانی
امکان غیر قابل استفاده نمودن کلیدهای دیجیتالی مفقود شده
سیستم ضد هک
آژیر خطر در صورت ورود اشتباه رمز و یا دستکاری قفل
امکان ثبت ۲۰ عدد کلید دیجیتالی
امکان ثبت ۸ کد رمز مختلف از ۴ تا ۱۲ رقم
اخطار برای تعویض باتری
امکان کار با دستگاه از بیرون در زمان اتمام باتری( باتری ۹ ولت)
قابلیت قفل مجدد بطور اتوماتیک
امکان دو قفله کردن(شب بند)
قابلیت انتخاب حالت اتوماتیک و یا دستی
قابلیت صامت شدن تنها با لمس یک دکمه
تهیه شده از مواد محکم و ضد ضربه
قابلیت نصب بر روی انواع دربهای راست و چپ بازشو
قابلیت ساپورت کارت های هوشمند و rfid (کارت مترو,کارت اساتیدو…) تا ۲۰ عدد و ارتقا به تعداد بیشتر برای مصارف اداری و هتلها
قابلیت کد دهی و رمز توسط صفحه لمسی تا ۱۰ رمز مختلف
قابلیت ارتقا به سیستم کنترل تردد (acces control )
طراحی مدرن و زیبا با قیمتی مناسب

قفل دیجیتال مدل  MI 400 S

جابجا شدن اعداد بر روی صفحه لمسی (جهت بالا بردن ایمنی)
کلید دیجیتالی قابل حمل با قابلیت چشمک زدن
قابل نصب بر روی انواع دربهای آپارتمانی

امکان غیر قابل استفاده نمودن کلیدهای دیجیتالی مفقود شده
سیستم ضد هک
آژیر خطر در صورت ورود اشتباه رمز و یا دستکاری قفل

امکان ثبت ۲۰ عدد کلید دیجیتالی
امکان ثبت ۸ کد رمز مختلف از ۴ تا ۱۲ رقم
اخطار برای تعویض باتری

امکان کار با دستگاه از بیرون در زمان اتمام باتری( باتری ۹ ولت)
قابلیت قفل مجدد بطور اتوماتیک
امکان دو قفله کردن(شب بند)

قابلیت انتخاب حالت اتوماتیک و یا دستی
قابلیت صامت شدن تنها با لمس یک دکمه

تهیه شده از مواد محکم و ضد ضربه
قابلیت نصب بر روی انواع دربهای راست و چپ بازشو 

قفل دیجیتال مدل  MI 310 R

دکمه تنظیم صدا
دوروش باز کردن در ، کد رمز وکنترل از راه دور
ساخته شده از مواد با استحکام و کیفیت بالا با عمر طولانی
دارای دو سیستم امنیتی در مقابل آتش سوزی
دارای حافظه پشتیبان
آژیر خطر در صورت ورود اشتباه رمز ویا دست کاری قفل
دارای نور پس زمینه
قابلیت قفل اتوماتیک
قابلیت قفل مجدد به صورت اتوماتیک
امکان دو قفله کردن درب شب بند
سیستم قفل اتوماتیک و دستی
امکان ثبت حداکثر ۸ کد امنیتی
سیستم ضد هک
نشانگر میزان شارژ باتری
دکمه قطع صدا
قابل نصب بر روی انواع درب های آپارتمانی معمولی و ضد سرقت
استفاده ویژه در دفاتر اداری
سیستم اخطار تعویض باتری
قابل نصب بر روی درب های راست وچپ بازشو
امکان راه اندازی قفل از بیرون در زمان اتمام باتری
ظرافت زیبایی وکاربری آسان

قفل دیجیتال مدل  MI 350 D

قابل نصب بر روی انواع دربهای آپارتمانی
سیستم ضد هک

آژیر خطر در صورت ورود اشتباه رمز و یا دستکاری قفل
امکان ثبت ۸ کد رمز مختلف از ۴ تا ۱۲ رقم

اخطار برای تعویض باتری
امکان کار با دستگاه از بیرون در زمان اتمام باتری( باتری ۹ ولت)

قابلیت قفل اتوماتیک
قابلیت قفل مجدد بطور اتوماتیک

امکان دو قفله کردن(شب بند)
قابلیت انتخاب حالت اتوماتیک و یا دستی

قابلیت صامت شدن تنها با لمس یک دکمه
تهیه شده از مواد محکم و ضد ضربه
قابلیت نصب بر روی انواع دربهای راست و چپ بازش

 

قفل دیجیتال مدل   MI 2300

کد رمز کارفرما، این امکان را به شما می دهد تا کد رمزهای استفاده کننده ها را کنترل کنید

اعلام انجام عملیات با صدای مخصوص
نور پس زمینه


قابلیت نصب آسان
دارای حافظه پشتیبان، کد رمزهای ثبت شده بر دستگاه از حافظه پاک نخواهد شد حتی زمانی که باتری ها را بردارید.


قابلیت قفل اتوماتیک
قابلیت قفل مجدد بطور اتوماتیک

اخطار برای تعویض باتری
تهیه شده از مواد محکم و ضد ضربه

 

قفل دیجیتال مدل   MI  1200

 

روش دسترسی: PIN / RFID / کلید لمسی
منبع تغذیه: باتری ۱.۵V AA

باتری اضطراری: ۹V
جنس: آلیاژ آلومینیوم، آلیاژ روی و پلی کربنات

وازم جانبی: کلید تگ و کلید لمسی
شماره های حافظه ارقام PIN : 4-12 ارقام ۸ / دستگاه PIN

شماره های حافظه کلیدی: ۲۰ و ۲۰ کلید های RFID لمسی
مشخصات کارت RFID : 13.56MHz ISO 14443

بدنه جلو (میلی متر) : ۶۸ (W) × ۱۷۴ (H) * 20 (D)
بدنه اصلی (میلی متر) : ۱۵۴ (W) * 93 (H) × ۳۷ (D)
رنگ: مشکی با پوشش کروم

 
شرکت زم زم
بانک ملت
شهرداری تهران
دانشگاه آزاد
دانشگاه پیام نور
حلوای عقاب
سازمان مدیریت پسماند
شهرداری کرج
سازمان سنجش
کام نت
آبفای کرج
فدراسیون کشتی
اکتوور کوو
آموزش و پرورش