تصویر موجود نمیباشد
    

هوشمند سازی صنعتی

دسته بندی محصولات

 
 مرغداری هوشمند

برنامه هوشمند پرورش بعنوان مغز متفكر مدیریت سالن عمل کرده و با گرفتن اطلاعات سنسورهای دما ، رطوبت و گاز درون سالن و بررسی دما و رطوبت هوای خارج سالن و با در نظر گرفتن سن ، نژاد و وزن جوجه ها تصمیمات لازم را اعم از کنترل مناسب دما و رطوبت می گیرد و به دستگاههای تحت کنترل مانند هیترها ، هواکش ها ، مه پاش و.. دستورات لازم را می دهد.
دستگاه نوع تهویه مورد نظر را با در نظر گرفتن تمامی شرایط مشخص میکند و سه نوع تهویه حداقلی ، انتقالی و تونلی بصورت هوشمندانه توسط سیستم انتخاب می گردند. بعنوان مثال ممكن است در یك روز گرم تابستان جهت خارج کردن گرمای اضافی دستگاه مدل تهویه تونلی را بر گزیند و با خنك تر شدن هوا در انتهای روز به تهویه انتقالی بصورت اتوماتیك تغییر وضعیت داده و با آغاز سرمای شب دستگاه بطور خودکار بر روی تهویه حداقلی برود.
مدیریت دقیق و کامل برنامه هوشمند پرورش که خطای انسانی را به صفر رسانده و با بوجود آوردن شرایط یكنواخت و نرمال در سالن زمینه ساز افزایش راندمان، کاهش ضریب تبدیل، کاهش تلفات، کاهش مصرف سوخت و انرژی و در نهایت افزایش سودآوری را بهمراه دارد.


 کنترل دما:

مقدار دما در نقاط مختلف متفاوت است به همین دلیل این دستگاه سه نقطه دما را اندازه گرفته و از آنها متوسط می گیرد و به این ترتیب مقدار دقیق تری از دما بدست می آوریم.  رطوبت بین ۵۰ تا ۶۵ درصد تاثیر مطلوبی بر رشد و کاهش بیماری در طیور دارد. این دستگاه دارای یک سنسور رطوبت سنج اروپایی با دقت ۳ درصد می باشد که در تنظیم رطوبت با توجه به تجهیزات به کار رفته در سالن طیور یا هر موقعیت مکانی دیگری به کمک شما خواهد آمد. آمونیاک از فضولات پرنده تولید می شود. در غلظت بیش از ۲۰ppm چشم های پرنده قرمز می شود و تنفس دچار مشکل می شود.
و اگر غلظت بالای ۵۰ppm برود، مرگ و میر پرنده شروع می شود. دی اکسید کربن از بازدم پرنده حاصل می شود و معیار خوبی برای کثیفی هوا می باشد و طبق استانداردهای تعریف شده مقدار آن نباید به ۳۰۰۰ppmبرسد. البته این گاز از عوامل کشنده محسوب نمی شود ولی غلظت های بالا تاثیر بدی بر رشد و افزایش بیماری در گله دارد. یکی دیگر از عوامل تولید دی اکسید کربن، جت هیتر یا همان هیترهای موشکی می باشند. در مرغداریهایی که از این هیترها استفاده می شود، غلظت گاز در زمستانها به دلیل کارکرد بیشتر بخاطر سرد شدن هوا بالاتر از حد استاندارد تجاوز می کند و خود باعث بروز مشکلات زیادی می شود.

 کنترل روشنائی:

ایجاد شب و روز مصنوعی جهت تخم گذاری بیشتر ، تنظیم روشنائی سالن


 کنترل رطوبت:

متاسفانه در حال حاضر سیستم خاصی جهت کنترل رطوبت در سالن های مرغداری وجود ندارد و مه پاش ها و هواکش ها بنا به تشخیص پرسنل فارم بصورت دستی خاموش و یا روشن می گردند. جهت کنترل رطوبت در سالن های پرورش طیور استفاده از سنسورهای دیجیتال رطوبت که دقت بالایی دارند توصیه می گردند. این سنسورها دارای دقت ۱% بوده و رطوبت را پس از اندازه گیری و از طریق ترانسمیتر بر روی شبکه اترنت به دستگاه هوشمند پرورش ارسال می نمایند.
دستگاه هوشمند پرورش پس از اندازه گیری میزان رطوبت در صورت کمبود رطوبت سالن از طریق فرمان دادن به مه پاش ها رطوبت سالن را تامین می نماید و در صورت رطوبت بیش از حد آن را از طریق هواکش ها بصورت آهسته و با حفظ دمای مورد نظر سالن تخلیه می نماید.


 از مهم ترین خصوصیات سنسورهای دیجیتال رطوبت می توان به موارد زیر اشاره نمود:

– عدم نیاز به کالیبراسیون
– طول عمر بسیار بالا
– ارسال اطلاعات به دستگاه كنترل و مانيتورينگ و نشان دادن در صفحه نمايش 
– 
دادن فرامين كنترلي از دستگاه به مه پاش 
– 
كاهش مصرف سوخت و انرژي برق

 کنترل گازها:

در سالن های مرغداری با ۴ نوع گاز مضر آمونیاک، دی اکسید کربن، مونوکسید کربن و H2S مواجه هستیم. سنسورهای مورد استفاده توسط شرکت گازهای مضر در سالن مرغدارای را اندازه گیری کرده و با میزان گاز اکسیژن موجود در سالن مقایسه می نماید و یک شاخص بنام کنترل کیفیت هوای سالن تولید می نماید که بیانگز کیفیت هوای درون سالن می باشد. مدیران فارم می توانند با مشاهده این سنسور از عملکرد سیستم تهویه خود مطلع گردند. در مواقع اضطراری که میزان گازهای مضر به حد بحرانی رسیده باشد سیستم هوشمند پرورش اقدامات لازم جهت تخلیه گازهای خطرناک از سالن و تامین میزان اکسیژن مورد نظر را با توجه به شرایط دمایی سالن انجام می نماید.

 فشار سنج:

یکی از کاربردهای این دستگاه در سالن های مرغداری می باشد. در مرغداری های صنعتی برای هوادهی از دریچه های اینلت و پره های ورودی هوا استفاده می شود. این هواده ها نقش کلیدی در پرورش طیور و همچنین کاهش مصرف سوخت ایفا می کنند. این دریچه ها معمولا به موتورهای برقی(موتور وینچ) جهت باز و بسته شدن مجهز می گردند. ترانسمیتر فشار سنج برای کنترل دریچه های اینلت و پره های ورودی هوا به کار می رود.
در سالن های مرغ داری از فن های عرضی و طولی ( حداقلی و تونلی) جهت تهویه و خارج کردن گازها از سالن و یا خنک کردن طیور استفاده می شود. وقتی این فن ها روشن می شوند فشار منفی در سالن ایجاد می شود( به دلیل استفاده از فن های مکنده). میزان باز و بسته شدن دریچه های اینلت و پره ها(ورودی های هوا) باید بر اساس فشار منفی ایجاد شده در سالن باشد. در غیر این صورت از میزان کاریایی هوادهی می کاهد و افزایش مصرف سوخت را به همراه دارد.
دستگاه فشار سنج فشار هوای سالن را در حد مطلوب نگه می دارد. همچنین این دستگاه قابلیت فرمان جداگانه به دریچه های اینلت و پره های ورودی هوا در کارکرد سه نوع تهویه حداقلی، انتقالی و تونلی را دارد.

 امکانات سیستم:

نمایش لحظه اي دماي هر نقطهاز سالن بطور مجزا و میانگین دماي سالن و دماي خارج از سالن .
نمایش لحظه اي رطوبت داخل و خارج از سالن.
تعیین و پیشنهاد بهینه ترین مقدار دما و رطوبت بر اساس نوع و سن جوجه .
کنترل میزان دی اکسید کربن و مونوکسید کربن و آمونیاک سالن.

تعیین حداقل تعداد هواکش مورد نیاز بر اساس کنترل آمونیاك و دي اکسید کربن وشرایط سالن .
کنترل روشنایی سالن بر اساس برنامه زمانی از پیش تعین شده .
کنترل سیستم دانخوري ، آبخوري و توزیع دارو بر اساس برنامه زمانی .
کنترل اتوماتیک ، دستی و یا جدول برنامه از پیش تعیین شده براي روشن یا خاموش شدن سیستم کنترل دما ورطوبت.

مشاهده وضعیت عملیاتی کلیه دستگاه هاي تحت کنترل (فنها ، هیترها، رطوبت سازها و… ) بر روي مانیتور.
ایجاد آلارم هنگام بروز مشکل در کارکرد تجهیزات کنترلی بصورت اتوماتیک در تمام ساعات شبانه روز.
ایجاد آلارم در صورت خارج شدن مقادیر دما و رطوبت وسایر پارامترها از محدوده تنظیم واستاندارد.
ذخیره سازي و نمایش کلیه آلارم هاي رخ داده وتغییرات صورت گرفته توسط کاربر در سیستم بر روي حافظه نامحدود.
قابلیت اتصال به کامپیوتر از طریق کابل و نرم افزاز مربوطه براي مانیتورینگ سالن .

امکان بهره برداري آسان توسط کاربران غیر متخصص User friendly
تعریف کاربرهاي مختلف براي حفاظت از اطلاعات و عدم دسترسی به اطلاعات پایه توسط کاربران عادي.
کنترل تردد سالن و ممانعت از ورود افراد غیر فنی و ناشناس به سالن جهت حفظ بهداشت سالن.
کنترل تردد و حفاظت سالن توسط دوربین های تحت شبکه و از راه دور.
کنترل سالن از نظر حفاظتی از قبیل سیستم اعلام حریق و سرقت.

  روش های کنترل سیستم
 :

قابلیت ارتباط با سیستم با استفاده از اینترنت در منزل یا دفتر کار به صورت online
امکان کنترل و ارتباط با سیستم از طریقWi-Fi   و با استفاده از گوشی و تبلت.
امکان کنترل سیستم با استفاده از اس ام اس و نیز اطلاع رسانی به کاربر از همان طریق ارسال اس ام اس توسط سیستم.
  

شرکت زم زم
بانک ملت
شهرداری تهران
دانشگاه آزاد
دانشگاه پیام نور
حلوای عقاب
سازمان مدیریت پسماند
شهرداری کرج
سازمان سنجش
کام نت
آبفای کرج
فدراسیون کشتی
اکتوور کوو
آموزش و پرورش