تصویر موجود نمیباشد

تحقیق و توسعه


تصویر موجود نمیباشد


واحد تحقیق و توسعه شرکت کام نت متشکل از کارشناسان مجرب در رشته های برق ، الکترونیک ، و کامپیوتر می باشد. نظارت دقیق بر تغییرات فنآوری و بکارگیری راه‌کارهای مؤثر جهت ارائه خدمات مورد نیاز مشتری و بازار با کمترین هزینه و بالاترین کیفیت رسالت اصلی این واحد می‌باشد.

بخشی از زمینه های فعالیت واحد در شرکت مهندسی کام نت  :
-          شناسایی و پیشنهاد راهکارهای مناسب درخصوص بهبود و ثبات کیفیت محصولات
-           بررسی و مطالعه شیوه های تولید محصولات جدید (تنوع و نوآوری)
-           بررسی شیوه های مناسب درجهت افزایش تنوع محصولات و ساخت محصولات جدید با توجه به نیاز مشتری و بازار هدف
-          برنامه ریزی جهت اجرای پروژه های تحقیقاتی مطابق با سیاستگذاری شرکت.
-          برگزاری سمینارهای علمی در شرکت و حضور در سایر همایشهای علمی در راستای استراتژی شرکت
-          همکاری با مراکز و شرکت های مختلف در راستای سیاستهای شرکت
-           اقدام در جهت راه اندازی کارگاههای آموزشی و آموزش جوانان با استعداد و استخدام آنها در شرکت.
-          بررسی امکانات و تجهیزات فنی و مطالعه روشهای انجام کار و ارائه راهکارهای مناسب
-          بررسی محصولات در جهت بهبود کیفیت و همزمان بررسی شیوه های کاهش قیمت تمام شده هر محصول
-          بررسی مسائل و مشکلات پیش بینی نشده در امر خدمات و ریشه یابی علل بروز مشکلات و تلاش در جهت رفع آنها 

شرکت زم زم
بانک ملت
شهرداری تهران
دانشگاه آزاد
دانشگاه پیام نور
حلوای عقاب
سازمان مدیریت پسماند
شهرداری کرج
سازمان سنجش
کام نت
آبفای کرج
فدراسیون کشتی
اکتوور کوو
آموزش و پرورش